Gandrīz prognožu spēle. GAME IS NOT OVER.

21/12/2016

2016. gads ir bijis pavērsienu pilns, un nākotnes prognozes vides aizsardzībā brīžiem rādās paskarbas. Kādi nākamgad varētu būt izaicinājumi tiem, kam rūp Planētas nākotne?

Šo piektdien, aizvadot iepriekšējo un mazliet spēlējoties ar prognozēm par atnākošo, tiekamies Zemes draugu birojā. Ar mums kopā vides eksperti Jānis Ulme un Jānis Brizga, kā arī Alda Ozola, Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos.

Šī aktivitāte norisinās projekta Ilgtspējas skola ietvaros, kas tiek finansēts kā daļa no ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai. Tas mums ļauj īstenot neformālās izglītības aktivitātes 20 ES dalībvastīs, lai to pilsoņu vidū attīstītu kritisku izpratni un sekmētu apzinātu rīcību attiecībā uz svarīgākajām attīstības, vides un sociālā taisnīguma problēmām, ar kurām šobrīd saskaras cilvēki un visa pasaule.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.