ĢM pārtikas riski. Tikšanās ar patērētēju tiesību aizstāvi Džefriju Smitu.

08/03/2017
Foto no Džefrija Smita publicitātes materiāliem

20. martā, plkst. 18:30, Kaņepes kultūras centrā norisināsies tikšanās ar ASV patērētāju tiesību aizstāvi Džefriju Smitu, kurš jau vairāk kā 20 gadus aktīvi informē sabiedrību par visa veida riskiem, kas saistīti ar ģenētiski modificēto pārtiku un tās audzēšanu.

Džefrijs Smits ir Atbildīgas tehnoloģijas institūta (The Institute for Responsible Technology) dibinātājs un izpilddirektors. Institūts patērētājiem, politikas veidotājiem un veselības aprūpes darbiniekiem, sniedz visaptverošu informāciju par ĢMO radīto veselības apdraudējumu. Tā izglītības programmas ir panākušas, ka patērētāju noraidošās attieksmes dēļ, no ASV pārtikas tirgus jau sāk izstumt ģenētiski modificētus organismus.

2012. gadā Dž. Smita pilnmetrāžas dokumentālajai filmai Genetic Roulette, The Gamble of Our Lives (Ģenētiskā rulete, spēle ar mūsu dzīvību) piešķīra Gada filmas (Solari Report) un Gada pārmaiņas nesošās filmas (AwareGuide) titulus. Viņš ir sarakstījis arī vairākas grāmatas, tostarp Seeds of Deception: Exposing Industry and Government Lies about the Safety of the Genetically Engineered Foods You're Eating (Krāpšanas sēklas: industrijas un valdības meli par jūsu ēstās ģenētiski modificētās pārtikas drošību), kas daudzviet pasaulē kļuva par bestselleri.

Jau no brīža, kad 90. gados tirdzniecībā parādījās ĢMO, Džefrijs ir sekojis līdzi un dokumentējis, kā biotehnoloģijas uzņēmumi turpina maldināt likumdevējus un pārtikas drošības iestāžu darbiniekus, riskējot ar sabiedrības veselību un apdraudot vidi. Viņa darbos prasmīgi parādīts, kāpēc ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes un citu valstu regulējošo iestāžu veikto nekaitīguma novērtējumu pamatā ir novecojusi zinātne un nepareizi pieņēmumi, un kāpēc ģenētiski modificētai pārtikai ir steigšus jākļūst par valsts galveno pārtikas drošības jautājumu.

20. martā, Kaņepes kultūras centrā ik vienam būs iespēja satikt Džefriju klātienē, lai uzzinātu par viņa paveikto un aktuālāko ASV, kas uzskatāma par komericializētā ĢMO dzimteni. Pirms Džefrija uzstāšanās, Latvijas Zemes draugu Ilgstspējas skolas pārstāvji sniegs īsu ieskatu jautājumā par pārtikas neatkarības jēdzienu un to, kāda ir ĢMO industrijas ietekme uz mūsu pārtikas izvēlēm šodien, kā arī pēc pasākuma atbildēs uz jautājumiem par aktuālitātēm Latvijas un Eiropas kontekstā.

Saruna ar Džefriju notiks angļu valodā un ieeja pasākumā ir bez maksas.

Šis pasākums norisinās projekta Ilgspējas skola ietvaros, kas tiek finansēts kā daļa no ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai un Latvijā norisinās ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Tas mums ļauj īstenot neformālās izglītības aktivitātes 20 ES dalībvastīs, lai to pilsoņu vidū attīstītu kritisku izpratni un sekmētu apzinātu rīcību attiecībā uz svarīgākajām attīstības, vides un sociālā taisnīguma problēmām, ar kurām šobrīd saskaras cilvēki un visa pasaule.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.