Kā Tevi aizsniegt? Domāšanas un koprades darbnīca par vides problēmu komunikāciju.

28/02/2017

9. martā, 17:00 Kaņepes centra Zilajā zālē, Latvijas Zemes draugu Ilgtspējas skola aicina ik vienu interesentu uz kopīgu analīzi par izaicinājumiem un iespējām komunikācijā, kas saistīti ar vides problēmu izgaismošanu, rosinot arī katru darbnīcas apmeklētāju atbildēt uz jautājumu: “Kā Tevi aizsniegt?”

Uzrunāt sabiedrību par vides jautājumiem un veicināt tās aktīvu iesaisti paradumu maiņā vienmēr ir bijis izaicinoši. Vai mūsdienu informācijas pārblīvētā komunikācijas telpa palīdz vai tieši otrādi, laupa sabiedrības uzmanību nozīmīgiem vides aizsardzības jautājumiem? Kā iedrošināt domājošos uz paradumu maiņu? Kā aizsniegt aizņemtos, neieinteresētos, garlaikotos, neticīgos?

Šos jautājums komentēs, kā arī savus padomus veiksmīgai komunikācijai sniegs Latvijas Dabas fonda komunikācijas vadītāja Liene Brizga – Kalniņa, biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas fakultātes dekāns Andris Pētersons un komunikācijas stratēģiskais plānotājs Zigurds Zaķis, savukārt iesaistot ik vienu darbnīcas apmeklētāju līdzdomāšanas procesā, radošo NEdarbnīcu „Kā Tevi aizsniegt?” vadīs Vita Brakovska, biedrība ZINIS.

Pasākums kalpos arī kā iepazīšanās platforma ar projekta Ilgtspējas skola rosināto, pirmo Latvijas vides aktīvistu skolu, kuras ietvaros, sākot ar martu, ikvienam, kurš ir motivēts kļūt par vides aizstāvi, neatkarīgi no vecuma, izglītības vai profesijas, tiks piedāvāta iespēja apgūt vides aktīvista prasmes 3 mēnešu ilgā, bezmaksas apmācību kursā. Paralēli skolas programmai, ik mēnesi notiks publiski koprades un domāšanas pasākumi par vides aizsardzības tēmām.

Ieeja pasākumā bez maksas. Pieteikšanās uz epastu: zane@zemesdraugi.lv

Pasākums norisinās projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Šis finansējums ļauj projektam Ilgtspējas skola īstenot neformālās izglītības aktivitātes 20 ES dalībvastīs, lai to pilsoņu vidū attīstītu kritisku izpratni un sekmētu apzinātu rīcību attiecībā uz svarīgākajām attīstības, vides un sociālā taisnīguma problēmām, ar kurām šobrīd saskaras cilvēki un visa pasaule. Gan šī, gan citu projektu aktivitāšu materiālos netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīga tikai biedrība Latvijas Zemes draugi.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.