Katra ANO Klimata pārmaiņu konference ir kā uzkārusies plate

13/11/2017

“Zemes draugi” asi kritizē attīstītās valstis par neatliekamu klimata aizsardzības pasākumu, kas būtu veicami jau pirms 2020. gada, bloķēšanu.

Bonna, pirmdiena, 2017. gada 13. novembris: ANO Klimata pārmaiņu konferencē sākoties augstākā līmeņa sanāksmēm, organizācija “Starptautiskie Zemes draugi” mudina attīstītās valstis pārstāt bloķēt klimata pārmaiņu apturēšanu, samazināt finanses fosilā kurināmā jomā un izmešu daudzumu, kā arī uzsākt rīcību nekavējoties.

Organizācija piebilst, ka aicinājumi rīkoties, kas izskanējuši pagājušās nedēļas laikā Vācijā notikušajā klimata aizsardzības gājienā pret netīro enerģiju jeb fosilo kurināmo, kurā piedalījās 20 000 cilvēku, ir jāņem vērā konferences sarunu laikā.

Mina Ramana (Meena Raman), “Malaizijas Zemes draugi”: “Katru gadu mēs nonākam līdz brīdim, kad ANO Klimata pārmaiņu konference sāk izklausīties pēc uzkārušās plates. Tā vietā, lai parādītu reālas ambīcijas sasniegt mērķus, attīstītās valstis, tai skaitā arī ES valstis, bloķē līdz 2020. gadam veicamos pasākumus – tās apvienojušās ar ASV, lai kopā sačakarētu šo planētu. Mēs, pilsoniskā sabiedrība, aicinām attīstīto valstu valdības ievērot savas saistības. Tās nespēj pat ievērot savus vājos, bet juridiski saistošos Kioto protokola mērķus. Kāda ir cerība, ka tās izpildīs savas neambiciozās un juridiski nesaistošās Parīzes saistības?”

Sāra Šova (Sara Shaw), “Starptautiskie Zemes draugi”: “Mums ir atlikuši tikai daži gadi, lai panāktu, ka pasaules vidējā temperatūra nepieaugtu par 1,5 grādiem, un lai izvairītos no vēl lielākas klimata pārmaiņu ietekmes uz nabadzīgākajiem un visneaizsargātākajiem cilvēkiem [visā pasaulē]. Ir steidzami jāpārtrauc netīrās enerģijas izmantošana Ziemeļos, un ir nepieciešami milzu finanšu līdzekļi ,lai ieviestu ilgtspējīgu atjaunojamās enerģijas izmantošanu Dienvidos. Tie, kas sevi sauc par “klimata līderiem”, piemēram, Eiropas Savienība, patiesībā paplašina fosilā kurināmā izmantošanu savā teritorijā, finansē šīs netīrās enerģijas izmantošanu ārvalstīs un finansiāli neatbalsta enerģijas pārveidošanu Dienvidos. Tā nav vadība.”

Pirmās 23. ANO Klimata pārmaiņu konferences nedēļas laikā, “Eiropas Zemes draugi” publicēja pētījumu, kurā parādīts, ka ES nevar reizē paplašināt gāzes infrastruktūru un nepārkāpt starp valstīm sadalītās oglekļa dioksīda budžeta normas.

Mērija Čērča (Mary Church), “Skotijas Zemes draugi”: “Cilvēkus neapmierina ES un citu attīstīto valstu nesteidzība klimata pārmaiņu jautājumā. Mēs to redzējām Bonnas ielās – lielākās līdz šim Vācijā notikušās klimata aizsardzības akcijas laikā, kad notika arī tieša darbība, kuras rezultātā [uz vienu dienu] tika slēgta tuvējā ogļu raktuve. Sabiedrības aktīvistu kustības kļūst arvien spēcīgākas un uzsāk reālas pārmaiņas, kas nepieciešamas, lai reaģētu uz klimata krīzi.”

Ramana: “Attīstītās valstis, kas nes vēsturisku atbildību par klimata pārmaiņām, meklē iespējas pārrakstīt Parīzes vienošanās tekstu un pārnest atbildību uz attīstības valstīm. Tas ir neētiski, negodīgi un amorāli. Mums ir nepieciešama reāla rīcība klimata jomā, un jātur pie vārda visas valdības, lai nodrošinātu reālu pāreju no netīrās enerģijas uz tīru enerģētikas sistēmu, kas dotu labumu sabiedrībai.”

----

Attēlā: Vairāk nekā 20 000 cilvēku sapulcējušies Bonnā pirms 23. ANO Klimata pārmaiņu konferences, lai pieprasītu izbeigt ogļu ieguvi un netīrās enerģijas izmantošanu, un aicinātu uz godīgu klimata pārmaiņu vienošanos. 4 novembris, 2017, foto - Amelia Collins/"Starptautiskie Zemes draugi"

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.