Klimata drošība nav savietojama ar dabasgāzes turpmāku lietošanu

07/11/2017

Brisele, 7. novembris: Eiropai steidzami jāpārtrauc dabasgāzes lietošana, ja tā vēlas samazināt siltumnīcas efektu gāzu (SEG) emisijas līdz starptautiski nolemtajam līmenim, liecina jauns pētījums.

Pētījumu veikuši organizācijas “Eiropas Zemes draugi” dalībnieki no Tindala klimata pārmaiņu izpētes centra un Tīssaidas Universitātes, un tajā atklāts, ka ES valstis var atļauties dabasgāzi un citus fosilos enerģijas tādā pašā daudzumā un tempā kā līdz šim lietot vēl tikai deviņus gadus, līdz tās būs iztērējušas savu “oglekļa budžetu” lai nepieļautu vidējās temperatūras celšanos par 2°C. [1]

Pat ar pakāpenisku atteikšanos no fosilajiem enerģijas avotiem, tai skaitā, dabas gāzes, pēc 2035. gada tie nedrīkstētu radīt būtisku ietekmi uz ES enerģētikas sistēmu, kas savietojama ar 2°C ierobežojumu. Tas nozīmē, ka to lietošana pakāpeniski jāpārtrauc pēc iespējas ātrāk.

Augstāk minētie secinājumi ir stingrs atgādinājums, ka Eiropai kā vēsturiski par klimata izmaiņām atbildīgam reģionam ir steidzami jāatsakās no fosilajiem enerģijas avotiem. Saskaņā ar Parīzes nolīgumu, ES ir apņēmusies ierobežot globālo sasilšanu, lai tā nepārsniegtu 2°C robežu, un tiekties ierobežot temperatūras pieaugumu līdz 1.5°C. [2] Lai nodrošinātu 1.5°C līmeni, no dabasgāzes un cita fosilā kurināmā būtu jāatsakās pat vēl agrāk.

Ņemot vērā gan augsto oglekļa dioksīda, gan metāna izmešu līmeni dabas gāzes aprites ciklā, autori secina, ka “nav absolūti nekāda iemesla ražot papildu fosilā kurināmā rezerves, tai skaitā, dabas gāzi,” un, ka “ir būtiski nekavējoties izveidot plānu dabas gāzes un cita fosilā kurināmā izmantošanas pārtraukšanai Eiropas Savienībā.”

Šis brīdinājums ticis aktualizēts brīdī, kad ES gatavojas publicēt sarakstu ar 55 jauniem gāzes ieguves projektiem, kuriem tā apsver piešķirt finansējumu. [3] Pēdējo trīs gadu laikā ES ir piešķīrusi vairāk nekā 1 miljardu eiro dabas gāzes projektiem. [4]

Jagoda Muniča (Jagoda Munic), “Eiropas Zemes draugu” direktore: “Eiropas apmātība ar dabas gāzi ir absolūti nesavietojama ar nopietnu iejaukšanos klimata pārmaiņās. Naftas un gāzes industrija ar visiem iespējamiem līdzekļiem cenšas padarīt gāzi ‘zaļu’ un paturēt mūs uz fosilā kurināmā āķa, bet patiesība ir tāda, ka, pārejot uz tīras enerģijas nākotni, tajā absolūti nav vietas dabas gāzei. Eiropai ir nekavējoties jāatsakās no visu veidu fosilā kurināmā, jāapzinās enerģijas taupīšanas potenciāls, un jāpāriet uz 100% atjaunojamās enerģijas sistēmu.”

Profesors Kevins Andersons (Kevin Anderson), Tindala klimata pārmaiņu izpētes centrs un Tīssaidas Universitāte: “Ja ES vēlas mainīt savu enerģētikas sistēmu, lai pielāgotos Parīzes [nolīguma] temperatūras un vienlīdzības saistībām, tā nedrīkst turpināt kā parasti un tā vietā tai ātri vien jāpāriet uz pakāpenisku visa fosilā kurināmā, tai skaitā dabas gāzes, lietošanas pārtraukšanu. Tas jāuzsāk tagad un jāizpilda nākamo divu desmitgažu laikā.”

Doktors Džons Broderiks (John Broderick), Tindala klimata pārmaiņu izpētes centrs un Mančestras Universitāte: “Dabas gāzes ieguve un sadedzināšana rada ievērojamu daudzumu metāna un oglekļa dioksīda, kas dažādos veidos padara klimatu siltāku. Mums steidzami nepieciešams samazināt abu veidu, nevis tikai vienu vai otru, gāzu izmešus, lai novērstu bīstamas klimata pārmaiņas.”

Nākamo divu nedēļu garumā, Vācijā, Bonnā notiks Apvienoto Nāciju Organizācijas klimata pārrunas, kurās piedalīsies dalībnieki no visas pasaules. Galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, lai tiktu panākta vienošanās par Parīzes nolīguma īstenošanas noteikumu kopumu.[5]

Atsauces:
[1] Mediju brīfings un ziņojums “Vai klimats var atļauties Eiropas gāzes atkarību?”, ko sastādījusi organizācija “Eiropas Zemes draugi”, kā arī pētījuma ziņojums “Dabas gāze un klimata pārmaiņas” (Andersons un Broderiks) oriģinālvalodā atrodami šeit
[2] ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (2015) Parīzes nolīguma pieņemšana. 21. Sadarbības partneru conference. ANO Parīzes nolīgums (angļu val.)
[3] Saite uz rakstu (angļu val.)
[4] Saite uz rakstu (angļu val.)
[5] Starptautiskās organizācijas “Friends of the Earth International” prese pārstāvji ir pieejami COP23 klimata sarunu laikā Bonnā. Lai iegūtu vairāk informācijas vai pieteiktu interviju, lūdzam sazināties ar Francesca Gater, komunikācijas koordinatori, “Eiropas Zemes draugi”, francesca.gater@foeeurope.org, +32 (0) 485 93 05 15

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.