Vides aktīvisms un valsts neatkarība. Stāsti par mūsdienu brīvības cīņām.

13/11/2016

21. novembrī, 19:00, kluba Piens telpās Latvijas Zemes draugu Ilgtspējas skola aicina uz pasākumu, kā mērķis ir iepazīstināt ar robežām un vērtībām, kas jāsargā ārpus pierastā neatkarības jēdziena.

Laikā, kad Latvija svin neatkarības gadadienu, bet sabiedriskās informācijas telpā noris manipulācijas attiecībā uz jaunu karu un konfliktu iespējamību, Latvijas Zemes draugi akutalizē jautājumu par neatkarību arī tādos līmeņos, kas ir aiz teritoriju iekarošanas, digitālā kara un citiem mūsdienu izaicinājumiem, kuri saistīti ar izpratni par okupāciju, apskatot mūsdienu vides aktīvistu, kā valsts brīvības un nākotnes aizstāvi.

Pasākuma runas vīrs Elgars Felcis, ilgtspējības zinātnieks, starptautiskā projekta SUSPLACE pētnieks un Latvijas Permakultūras Biedrības priekšsēdētājs, sniegs priekštatu par jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas un enerģijas neatkarību, zemes pārņemšanu (land grabbing), autonomijas un noturības (resilience) veicināšanu un citām tēmām, kas saistītas ar suverēnas valsts jautājumiem un ir aktuālas arī Latvijā, kā arī runās par to, kā kopumā varam aizsargāt sevi no globāliem ar vidi saistītiem apdraudējumiem un kādas ir praktiskas rīcības no ikviena, valsts zaļās neatkarības veidošanā.

Ar šo pasākumu Latvijas Zemes draugi aicina ikvienu ieraudzīt plašāku perspektīvu uz tādiem jēdzieniem kā patriotisms un brīvība.

Pasākums notiks viena no brīvprātīgo bioloģisko zemnieku atbalstītāju kustības Tiešā pirkšana pulciņa bāzes vietām, klubā Piens un norisināsies projekta Ilgtspējas skola ietvaros. Projekts tiek finansēts kā daļa no ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai. Tas mums ļauj īstenot neformālās izglītības aktivitātes 20 ES dalībvastīs, lai to pilsoņu vidū attīstītu kritisku izpratni un sekmētu apzinātu rīcību attiecībā uz svarīgākajām attīstības, vides un sociālā taisnīguma problēmām, ar kurām šobrīd saskaras cilvēki un visa pasaule.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.