Ko vēlas Zemkopības ministrija

Šovasar Zemkopības ministrija ir sagatavojusi un steidzīgi virza apstiprināšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru Kabineta noteikumos Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā”. Grozījumi paredz atļaut kailcirtes priežu mežos Baltijas jūras un Rīgas jūras piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā, kā arī samazināt galvenās cirtes caurmēru mežos, kur galvenā suga ir priede, egle vai bērzs. Šie ir uzskatāmi par nozīmīgākajiem grozījumiem mežu ciršanas noteikumos pēdējo gadu laikā, un atstās ievērojamu ietekmi uz visu Latviju.

Noteikumu projekts

Grozījumi tiek pieteikti kā mežsaimniecības nozares rūpes par Latvijas dabas vērtību — piekrastes priedēm, un gādība par mežsaimniecības nozares konkurētspēju — saīsināt meža aprites ciklu, panākt efektīvāku saimniekošanu, saglabāt koksnes plūsmas ilgtspēju. Būtībā šie grozījumi nozīmē mežu izstrādes tālāku intensifikāciju, neņemot vērā valsts un sabiedrības kā lielākā mežu īpašnieka interešu ievērošanu. Tie “apkalpo” mežsaimniecības nozari, arī nozarei pašai nedodot iespēju darboties ilgtspējīgi.

Iebildumus grozījumiem paudušas Vides konsultatīvā padome, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Ornitologu biedrība, LU mācībspēki, juriste Liene Eglāja.


Akciju 100 kailcirtes Latvijas simtgadei īsteno biedrība Zemes draugi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, sadarbībā ar neatkarīgiem aktīvistiem un citām organizācijām.

Kontakti: 100kailcirteslatvijai@gmail.com
Seko līdzi Facebook lapā: https://www.facebook.com/100kailcirtes/

Lapā izmantotas Ģirta Raģeļa fotogrāfijas.

Iniciatīva 100 kailcirtes Latvijas simtgadei tapusi Zemes draugu projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā, gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi Zemes draugi.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.