100 kailcirtes Latvijas simtgadei

Šī ir vairāku organizāciju un privātpersonu aizsākta iniciatīva, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz Zemkopības ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta “Noteikumos par koku ciršanu mežā”. Grozījumi atļautu kailcirtes Rīgas jūras un Baltijas jūras piekrastē, kā arī samazinātu izcērtamo koku caurmēru visā Latvijā, tādējādi atļaujot cirst arvien jaunākus mežus.
Mēs negribam kailcirtes piekrastē.
Mēs negribam vēl intensīvāku mežu izciršanu.

Bet šis nav tikai dabas saglabāšanas jautājums. Un šis nav tikai mežsaimniecības nozares jautājums. Grozījumi, kas radītu nozīmīgas izmaiņas Latvijā kopumā, tiek virzīti steidzīgi un klusi. Tiem nav veikts pienācīgs ietekmes uz vidi novērtējums. Tie ignorē būtiskus Latvijas likumdošanas aktus.

Ja šie grozījumi tiks pieņemti, tad Latvija simtgadē saņems dāvanā jaunas kailcirtes. Arī piejūrā. Mēs nevēlamies to pieļaut. Mēs esam par mežiem — tā ir Latvijas vērtība. Mēs esam par to, lai meža resurss tiktu izmantots, ņemot vērā sabiedrības un valsts intereses.


Akciju 100 kailcirtes Latvijas simtgadei īsteno biedrība Zemes draugi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, sadarbībā ar neatkarīgiem aktīvistiem un citām organizācijām.

Kontakti: 100kailcirteslatvijai@gmail.com
Seko līdzi Facebook lapā: https://www.facebook.com/100kailcirtes/

Lapā izmantotas Ģirta Raģeļa fotogrāfijas.

Iniciatīva 100 kailcirtes Latvijas simtgadei tapusi Zemes draugu projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā, gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi Zemes draugi.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.