Mēs

Latvijas Zemes draugi ir daļa no pasaulē lielākā vides organizāciju sadarbības tīkla, kurā apvienojušās 75 nacionālās biedrorganizācijas un apmēram 5000 vietējās aktīvistu grupas no visiem kontinentiem. Visā pasaulē vairāk kā divi miljoni biedru un atbalstītāju veido publiskās kampaņas un akcijas, informējot sabiedrību par aktuālākajām vides problēmām, pašreizējo ekonomikas un korporatīvās globalizācijas modeli, iesakot risinājumus, kas palīdzēs izveidot ekoloģiski ilgtspējīgu un sociāli taisnīgu sabiedrību.

Pastāvot Latvijā jau vairāk kā 10 gadus, pēdējās mūsu iniciatīvas ir bijušas saistītas ar pārtikas neatkarību, ĢMO, glifosātu un pesticīdu tematiku, TTP u.c.

Esam dibinājuši kustību Brīvs no ĢMO, sabiedrībās informēšanā par lauksaimniecības ietekmēm uz vidi, sadarbojamies ar Tiešā pirkšana iniciatīvu, kā arī šobrīd veicinām sabiedrības izpratni par vides jautājumiem ar neformālās izglītības palīdzību starptautiskajā projektā Ilgtspējas skola.

Foto no LZD publicitātes materiāliem

Darbošanās starptautiskā vidē mums sniedz iespēju pieredzēt patiesību par globālajām vides ietekmēm ārpus teorijas un faktiem – varam par saviem kolēģiem un domubiedriem saukt tos cilvēkus, kuri ir reāli skarti no klimata pārmaiņām, saskārušies ar klajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem, kas rodas piemēram no industriālās lauksaimniecības, naftas atradņu ierīkošanas sekām vai lietus mežu izciršanas. Tās ir tēmas, kas Latvijā bieži var šķist apstraktas un tālas. Taču šo cilvēku stāsti un darbi arī globālos vides izaicinājumus dara mums ļoti personīgus, un atgādina cik ļoti mums ir paveicies ar Latviju, kura ir maza, taču tādēļ īpaši sargājama.

Foto: Evija Godiņa, momenti.lv

Kontakti

Lapu iela 17, otrais stāvs, Rīga, LV - 1002.
+37167225112, +371 29326931
zemesdraugi@zemesdraugi.lv

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.