Sapņi par pūķiem jeb kolektīvo lēmumu pieņemšana

06/09/2019

“Ko mēs nodarām planētai, mēs nodarām arī paši sev,” ir viens no galvenajiem principiem Dragon Dreaming metodei, ar ko dalībniekiem no Igaunijas, Zviedrijas un Latvijas Zemes Draugiem bija iespēja iepazīties tuvāk četru dienu garumā nodarbībās Latvijas laukos, vienlaicīgi apgūstot arī noderīgus projektu vadības paņēmienus un iepazīstot savu komandu, kā arī Latvijas dabu tuvāk.

Dragon Dreaming ir projektu izveides un realizācijas pieeja, kas apvieno senas zināšanas ar projektu vadības paņēmieniem, lai radītu ilgtspējīgus projektus - gan ekonomiski, gan sabiedriski, neaizmirstot arī par vides labklājību. To panāk, iedvesmojot katru dalībnieku uz pašizaugsmi, veidojot izturīgu kopienu, un dodot atpakaļ Zemei, tas ir, rūpējoties par tās labklājību un veicinot atjaunošanos. Šo pieeju sauc par abpusējas uzvaras modeli (win-win-win model), kas ir pretstatā uzvaras-zaudējuma (win-lose) modelim - to visbiežāk var novērot pielietojam mūsdienu sabiedrībās.

Kā viena no dalībniecēm, Gloria, saka: “Galvenā mācība, ko ieguvu, ir projektu menedžmentam vairāk holistiska pieeja; tā ir sistēma, kas darbojas apļveidā, un ir balstīta abpusējas uzvaras principā, nevis lineārā uzvaras-zaudējuma sistēmā - to iespējams pielāgot jebkurai dzīves situācijai. Mans ‘Aha!’ moments bija nodarbību beigās, kad sapratu, ka pretestības gars, cīnoties, piemēram, pret postošām korporācijām, seko tieši uzvaras-zaudējuma scenārijam. To pašu garu sajūtam dažādos līmeņos - esot konfliktā pašam ar sevi, draugiem vai ģimenes locekļiem, darbā, starp reliģijām, uzņēmumiem, politiskajām partijām, pat valstīm. Lai uzturētu šo konfliktu, mums vajag pretinieku - mums vajag redzēt, ka tas otrs neesam mēs, ka tas ir citādāks, lai kas tas arī būtu. Tomēr, ja ieskatās ciešāk - mēs tomēr esam ļoti līdzīgi, ja ne pat pilnīgi vienādi - ceram uz labāko iznākumu, tikai nekad jau nevaram zināt visu. Bet, ja mēs apzināmies, ka gribam vienu un to pašu ar līdzcilvēkiem, esam principā viens un tas pats, var sākties virzība uz abpusējās uzvaras scenāriju - tas, protams, var nenotikt visos līmeņos, tomēr var kļūt par galveno mērķi.”

Dragon Dreaming ir pamatojums zinātnē, ar vides aizsardzības aspektiem, kā arī socioloģijā un uzņēmējdarbībā balstīti aspekti, saistīti ar komunikāciju, vadību, menedžmentu, bet, galvenokārt, šai metodei pamatos ir kulturālie un garīgie elementi no Austrālijas aborigēnu (pirmiedzīvotāju) un citu pamatiedzīvotāju kultūrām, tieši to skatījumā un cieņā pret vidi un dabu, kā arī visu lietu saistību.

Matilda no Zviedrijas saka: “Galvenā mācība, ko es ieguvu, ir par emocijām. Manuprāt, tās spēlē lietu lomu projektu izveidē un realizācijā, ne tikai loģika un racionālā domāšana - mums ir jāapzinās savas emocijas, lai sevi izprastu, kā arī izprastu viens otru, līdz ar to, arī projektus, ko veidojam. Ņemot vērā, ka esmu visai emocionāla, bet emocionalitāte nav sabiedrībā vienmēr plaši pieņemta, es beidzot jutos tā, ka man ir vieta šajā pasaulē, tāpat kā citiem, kas ir līdzīgi man tajā, kā izpaužam sevi. Dragon Dreaming paņēmieni lika man saprast, ka es varu savas emocijas izmantot, lai kaut ko mainītu un, ka racionālā domāšana nav vienīgais paņēmiens, ko var pielietot projektu veidošanā.”

Šī metode sadalīta četrās projekta izstrādes fāzēs: sapņošana, plānošana, darīšana un svinēšana. Visas no tām paredzētas iedvesmas un radošuma veicināšanai grupā, ar mērķi radīt jaunas idejas, izbaudīt brīžiem neizbēgamo haosu un mācīties kopā, kā grupai, kopienai. Dragon Dreaming metode uzsver svinēšanas un priecāšanās nepieciešamību, kam pamatā ir uzskats, ka pozitivitāte un laba laika pavadīšana, veicot projektu, nodrošina tā izdošanos ilgtermiņā.

Kā stāsta Piret, viens no dalībniekiem: “Tāpat kā ir četras projekta veidošanas fāzes, ir arī četri cilvēku tipi, kas tās atspoguļo vai ar tām identificējas - sapņotāji, plānotāji, darītāji un svinētāji. Katra no šīm daļām ir nozīmīga, tomēr bieži vien mēs atstājam novārtā tās lietas, kas mums vislabāk padodas, tomēr mūsu kopīgais mērķis taču ir būt laimīgiem un priecīgiem kā dzīvē, tā projektu veidošanas un realizācijas gaitā, vai ne?”

Gloria, dalībniece no Igaunijas, turpina: “Es konstatēju, ka liela problēma mūsdienu sabiedrībā ir cilvēku un dabas savstarpējā atsvešinātība, pat pretnostatīšana, kas, savukārt, veicina dabas resursu ekspluatāciju. Es sapratu, ka nākotnē gribu iedvesmot cilvēkus vairāk tuvoties dabai un sajust to, cik ļoti esam daļa no tās.”

Patiešām, Dragon Dreaming uzsver cilvēku un dabas, vides ciešās saiknes un mijiedarbību, jo tādā veidā mēs komunicējam un sadarbojamies ar visu dzīvo, kas ir mums apkārt, un kā daļa esam arī mēs paši.
Kāpēc Dragon Dreaming? Jo pūķis (dragon - angļu val.) simbolizē bailes, kuras izjūtam, kā arī spēku, kas mums ir, lai ar šīm bailēm cīnītos, izkāpjot no komforta zonas, uzdrīkstoties īstenot savus sapņus, līdz nokļūstam pie dārgumiem, ko pūķis sargājis - gan mums pašiem, mūsu kopienām un planētai kopumā.
Un visbeidzot - neaizmirstiet arī svinēt!

*
Šie stāsti ir pārrobežu projekta rezultāts, kas notika “School of Sustainable Communities” ietvaros. Atbalsta Nordplus Adult Programme.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.