Sistēmas pārmaiņas, nevis klimata pārmaiņas: aktīvisma darbnīca

14/06/2019

Mūsdienās jau daudzi apzinās cilvēku radītās klimata pārmaiņas, un pastāv arī vēlme to mainīt. Svarīgi atcerēties, ka lielu daļu pasaules izmešu patērētāju uzvedība nemaz neietekmē. Ir labi taupīt elektrību, patērēt mazāk, pirkt preces ar ekomarķējumu un iegādāties vietējo produkciju, jo tas ļauj ne tikai mums pašiem, bet arī cilvēkiem mums apkārt, saprast, cik daudz resursu un enerģijas nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu dzīves. Tomēr jāapzinās, ka dzīvojam sabiedrībā, kas neveicina mūsos vēlmi domāt un rīkoties ilgtspējīgi, videi draudzīgi. Piemēram, kāpēc mums jāmaksā vairāk par alternatīvo enerģiju un produkciju ar ekomarķējumu? Kāpēc ir lētāk izmantot aviotransportu, nevis pārvietoties ar vilcienu? Kāpēc ir vieglāk iegādāties jaunas elektropreces, nevis labot jau esošās? Tam nebūtu tā jābūt, turklāt politiķiem ir iespēja to mainīt. Mums, savukārt, ir spēks veidot diskusiju, izglītojot sabiedrību un attīstot sabiedrisko domu. Bieži vien dzirdam, ka pārmaiņas ir neiespējamas, tomēr sabiedrība nepārtraukti mainās, un mēs varam būt daļa no šīm pārmaiņām, veicinot iesaisti un līdzdalību.

Martā, Stokholmā, aktīvistu grupa satikās darbnīcai, kurā apmainījās ar zināšanām un pieredzi iesaistes veicināšanā aktīvismā. Zviedrijas Zemes draugi (FOE Sweden) vadīja darbnīcu, kas reizē bija arī apmācības jau pieredzējušākiem treneriem un aktīvistiem. To ietvaros Zviedrijas Zemes draugi dalījās pieredzē un padomos populārās izglītības metožu pielietošanā, lai veicinātu cilvēku iesaisti aktīvismā, ko saprot ar darbu pie sabiedrības informēšanas un iesaistīšanas konkrētā, vides aktīvisma, virzienā.
Divi vadītāji palīdzēja un virzīja darbnīcas dalībniekus domāt par dažādiem veidiem, kā aizsniegt un iesaistīt cilvēkus interesantā, aizraujošā gaisotnē.
Madis Vasser no Igaunijas apraksta vienu no uzdevumiem šādi: “Sākumā mums bija jānovērtē kontinenti pēc tā, cik ļoti tie varētu ciest klimata pārmaiņu rezultātā, un pēc tam bija jāapspriež, cik ļoti šie kontinenti paši piedalās problēmas veicināšanā, tas ir, ir atbildīgi par tām. Rezultāti bija skaidri - tie, kas cietīs visvairāk, ir nesalīdzināmi mazāk atbildīgi par notiekošo. Šis uzdevums ir vērtīgs, lai apzinātos netaisnības esamību, jo daudzi cilvēki varbūt par to pat neiedomājas.”

Kā lai radām konstruktīvu iesaisti klimata pārmaiņu diskusijā un aktīvismā? Sākumā spriedām par pozitīviem risinājumiem, argumentu izvēli, pielietošanu konkrētām mērķauditorijām un vajadzību izprast, kas cilvēkus uztrauc un interesē. Matilda no Zviedrijas saka: “Man patika tie uzdevumi, kur varēju izdomāt savus risinājumus dažādajiem scenārijiem - liekot lietā savu radošumu, ir daudz vieglāk pieiet jebkurai problēmai, turklāt, vienmēr ir interesanti diskutēt ar cilvēkiem, kuri arī ir ieinteresēti tajās pašās tēmās!”

Vēl runājām par to, no kā izvairīties, runājot par nopietnām vides problēmām, kas skar visu pasauli, bez nevajadzīgas vainas sajūtas piešķiršanas situācijai. Tam jābūt smalkam līdzsvaram - runāt par šīm nopietnajām tēmām tā, lai tās neveicina negatīvas emocijas, bet vairo motivāciju. Izmisuma sajūta var piemeklēt, īpaši, kad jūtamies vieni nebeidzamā cīņā, tomēr tad svarīgi atcerēties, ka mūsu spēkos ir mainīt sabiedrību, un varam izgaiņāt negatīvās emocijas, apvienojoties kopienās un aktīvi darbojoties. Esam to redzējuši iepriekš, un redzēsim vēl un vēlreiz - cilvēkos taču ir spēks!
Kā Sabīne no Latvijas uzsver: “Bez interesantajiem un noderīgajiem uzdevumiem un rīkiem, ko apguvām, mani iedvesmoja arī stāsti. Kad dalījāmies ar to, kāpēc izvēlējāmies iesaistīties šajā projektā, sapratu, ka aktīvisms ir pieejams teju jebkuram, un darba pieredze vai izglītība nav izšķirošā. Kopīgā mērķa izpratne un sajūta par to rada pašpārliecinātību un motivāciju kļūt un palikt par aktīvistu un turpināt iesākto. Turklāt mēs, kā jauni cilvēki, spējam parādīt jaunu aktīvisma perspektīvu, kas spēj kliedēt dažādus mītus un stereotipus par “zaļajiem”.

*
Šie stāsti ir pārrobežu projekta rezultāts, kas notika “School of Sustainable Communities” ietvaros. Atbalsta Nordplus Adult Programme.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.