Viņi ir dažādi – atšķiras vecums, dzīves pieredze, profesija, izglītība. Bet viņus vieno viena īpašība – viņi sadzird dabu un runā tās vārdā. Aizsargājot to, izglītojot sabiedrību, iestājoties par netaisnību, kas vides aizsardzībā pārklājas ar cilvēktiesību, resursu, mūsu pamattiesību sargāšanu.

Lai atbalstītu tos, kas ir motivēti būt par prasmīgiem vides aizstāvjiem, projekta “Ilgtspējas skola” ietvaros ik vienam, neatkarīgi no vecuma, profesijas, dzīves pieredzes, tiek piedāvāta iespēja apgūt vides aktīvisma prasmes pirmajā vides aktīvistu skolā Latvijā.

3 mēnešu ilgais intensīvais kurss nodrošina iespēju apgūt zināšanas par aktuālajām vides problēmām pasaulē un Latvijā, kā arī kampaņu viedošanas stratēģiju, finanšu piesaisti un citas noderīgas prasmes, kas nepieciešamas iesaistoties vides aizsardzībā, gan lokālā gan starptautiskā līmenī.

Pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam, dalība kursā ir bez maksas. Grupā paredzēts uzņemt līdz 15 cilvēkiem, tādēļ pēc pieteikuma saņemšanas norisinās uzņemšanas pārrunas.

Pirmas skolas uzsaukums jau noslēdzies, nodrošinot apmācību 15 aktīvistiem no visas Latvijas. Nākamā kursa uzņemšana sāksies 2017. gada rudenī.

Viņam ir izcila dzirde un redze. Būdams vienvietis, viņš vienmēr sargā savu teritoriju, taču nekad neuzbrūk bez iemesla. Senie indiāņi ticēja, ka lūsis redz cauri sienām, un godāja to, kā slēptu 
zināšanu izgaismotāju. Mēs redzam lūsi, kā simbolu neatkarīgam līderim, kas ir gatavs aizsargāt savu teritoriju un dabu, kuras balsi nesadzird visi. Tikai īpašie. Tie, kas gatavi runāt tās vārdā.

Latvijas Zemes draugi

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.