Piesakies pirmajam vides aktīvstu kursam Latvijā!

Viņi ir dažādi – atšķiras vecums, dzīves pieredze, profesija, izglītība. Bet viņus vieno viena īpašība – viņi sadzird dabu un runā tās vārdā. Aizsargājot to, izglītojot sabiedrību, iestājoties par netaisnību, kas vides aizsardzībā pārklājas ar cilvēktiesību, resursu, mūsu pamattiesību sargāšanu.

Viņam ir izcila dzirde un redze. Būdams vienvietis, viņš vienmēr sargā savu teritoriju, taču nekad neuzbrūk bez iemesla. Senie indiāņi ticēja, ka lūsis redz cauri sienām, un godāja to, kā slēptu 
zināšanu izgaismotāju.

Mēs redzam lūsi, kā simbolu neatkarīgam līderim, kas ir gatavs aizsargāt savu teritoriju un dabu, kuras balsi nesadzird visi. Tikai īpašie. Tie, kas gatavi runāt tās vārdā.

Lai atbalstītu tos, kas ir motivēti būt par prasmīgiem vides aizstāvjiem, Ilgtspējas skola izsludina pieteikšanos intensīvajam apmācību kursam vides aktīvista prasmēs.

Interesentiem no visas Latvijas, neatkarīgi no vecuma, profesijas, dzīves pieredzes, būs iespēja apgūt vides aktīvisma pamatus, kampaņu viedošanas stratēģiju, finanšu piesaisti, kā arī citas noderīgas prasmes kas nepieciešamas iesaistoties vides aizsardzībā, gan lokālā gan starptautiskā līmenī.

Kursam paredzēti divi uzsaukumi - 2017. gada martā un oktobrī, ar nodarbību intensitāti – 3 mēneši, 5 lekcijas mēnesī, ieskaitot teorētiskas nodarbības un praktisku vides aktīvismu dabā. Vienā kursā tiks uzņemti piecpadsmit studenti. Pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam, dalība kursā ir bez maksas.

Kursa beidzējiem Latvijas Zemes draugi izsniegs sertifikātu latviešu un angļu valodā, kā apliecinājumu par apgūtajām tēmām.

Pirmā vides aktīvistu skola Latvijā ir daļa no starptautiskā projekta Ilgtspējas skola aktivitātēm. Tajā apvienojas līdzīgas iniciatīvas, kas norisinās vairāk nekā 20 ES dalībvalstīs ar mērķi sabiedrībā attīstīt kritisku izpratni un sekmēt apzinātu rīcību attiecībā uz svarīgākajām attīstības, vides un sociālā taisnīguma problēmām, ar kurām šobrīd saskaras cilvēki visā pasaulē.

Tādēļ šī projekta ietvaros katru mēnesi aicinām uz pasākumiem par vides tēmām visus, kas vēlas uzzināt vairāk! Seko līdzi ziņām par jaunākajiem pasākumiem mūsu Facebook lapā un šīs 
vietnes jaunumos!

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.