Programma

Pirmā vides aktīvistu skola Latvijā sniegs iespēju apgūt gan teorētiskas zinības par aktīvisma vēsturi un praksēm pasaulē, Latvijas un pasaules vides aizsardzības kontekstu un aktuālajām problēmām, gan praktiskas zinības kampaņu mārketinga, sabiedrisko attiecību, finansējuma piesaistes jomās, kā arī veicinās studentu iesaisti praktiskās vides aizsardzības aktivitātēs brīvā dabā. Kursa laikā studenti izstrādās savu vides aizsardzības kampaņas projektu, kas ļaus padziļināti izprast apgūstamo vielu, un noslēguma izvērtējumā būs iespēja saņemt profesionāļu ieteikumus, kā projektu īstenot dzīvē.

Nodarbības notiks ceturtdienu vakaros Rīgā, Latvijas “Zemes draugu” telpās Āgenskalnā, Lapu ielā 17, kā arī katra mēneša vienu sestdienu veltīsim aktivitātēm brīvā dabā.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.