100 kailcirtes Latvijas simtgadei ir vairāku organizāciju un privātpersonu aizsākta iniciatīva, kas tika veidota, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz Zemkopības ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta “Noteikumos par koku ciršanu mežā”. Grozījumu apstiprināšanas gadījumā tiktu atļautas kailcirtes noteiktās zonās Rīgas jūras un Baltijas jūras piekrastē, kā arī tiktu samazināts izcērtamo koku caurmērs visā Latvijā, tādējādi atļaujot cirst arvien jaunākus mežus.

Jau sākotnēji grozījumos nebija veikts pietiekams izvērtējums uz vidi, vides organizāciju iebildumi tika ņemti vērā minimāli, netika piedāvāts ekonomisks izvērtējums, kas attiektos uz tiem uzņēmējiem, kam mežs nav saistīts ar kokrūpniecību, bet būtiskākais - tik nozīmīgām izmaiņām Latvijas meža ainavā, kas attiektos arī uz mūsu Valsts un sabiedrībai piederošajiem mežiem, netika nodrošināta pietiekama sabiedrības iesaiste un informēšana.

Pateicoties iniciatīvai un sabiedrības iesaistei (tika savākti vairāk nekā 4000 parakstu pret), grozījumi apturēti uz nepārredzamu laiku. Tomēr daudzi neatbildēti jautājumi vēl ir palikuši. Tādēļ mēs turpinām darboties.

Akciju 100 kailcirtes Latvijas simtgadei īsteno biedrība Zemes draugi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, sadarbībā ar neatkarīgiem aktīvistiem un citām organizācijām.

Saite uz akcijas mājas lapu: http://www.100kailcirteslatvijai.lv/.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.