Aicinām ziņot par apdraudējumiem videi!

Lai iedrošinātu sabiedrību aktīvi iestāties pret vietējām vides problēmām un tās darītu zināmas plašākam sabiedrības lokam, kā arī rosinātu šo problēmu risināšanu, biedrība “Zemes draugi” projekta “Ilgtspējas skola” ietvaros aicina ziņot par pārkāpumiem, kas saistīti ar vides apraudējumiem Latvijā.

Īstenosim piecas sabiedriskās apspriedes, piesaistot tēmu ekspertus un profesionālu mediatoru, izmantojot neformālās izglītības metodes, kuru pamatā ir mērķis veicināt visu iesaistīto pušu līdzdalību un kopīgu risinājuma meklēšanu. Par diviem gadījumiem tiks veidoti sižeti raidījumā “Vides fakti”. Skaties pirmo sižetu šeit!

Ja arī Tavā pilsētā, pagastā, iemīļotajā mežmalā vai citur kāda, tavuprāt saudzējama, vieta ir nokļuvusi briesmās, ir izcēlušās nesaskaņas vai notiek sadursmes par vides tēmu starp iedzīvotājiem un citiem cilvēkiem vai uzņēmumiem u.c., vai, ja ir apdraudēta pieeja vides resursiem – ziņo mums!

Lūdzu, ņem vērā, ka anonīmus iesniegumus neizskatām un, gan sabiedriskās apspriedes, gan sižetu saturs raidījumā tiks veidots ar gadījuma iesniedzēja līdzdalību.

Piesakies

Foto: Evija Godiņa, momenti.lv

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.